Een White in Wynjewâld: de Road Commander van Sieben

Tegenwoordig is er een pracht van een autoweg tussen Drachten en Oosterwolde, 7 november 2010 moest je nog dwars door Wijnjewoude heen. Dat had nadelen, maar ook voordelen. Anders had ik deze White Road Commander van Sieben waarschijnlijk nooit zien staan! Baas …