Start opleiding grondzuigmachinisten is een nieuwe mijlpaal

Op maandag 29 juni 2015 is de nieuwe opleiding voor Grondzuigmachinisten van start gegaan bij Stichting Belangenvereniging Grondzuigen (SBG). Door het opleiden van hun grondzuigmachinisten krijgen zij een inhoudelijk gedegen opleiding in samenwerking met SOMA Bedrijfsopleidingen.

Na de realisatie van de Arbo-catalogus voor grondzuigwerkzaamheden in de ondergrondse Infra voor zowel grondzuigwagens als vacuümwagens, is nu de opleiding grondzuigmachinist gestart. Er is een werkgroep gevormd uit drie leden van de vereniging, die samen met SOMA Bedrijfsopleidingen, de cursusinhoud heeft samengesteld. Er moest meer inhoud aan de opleiding worden gegeven. Dit geeft aan dat de SBG leden de lat voor deze opleiding hoog willen leggen. Je leidt per slot van rekening mensen op die al enige ervaring hebben met het grondzuigen.

Eind 2014 is een try-out gedaan met een aantal ‘ervaren’ machinisten en de werkgroep van SOMA Bedrijfsopleidingen. Vanuit deze groep kwamen er al snel op- en aanmerkingen die inmiddels in de opleiding zijn verwerkt. Het is zeker ook goed om te zien dat er een enorme kennisdeling is ontstaan tussen de verschillende deelnemers van deze werkgroep.

Cursisten dienen aantoonbaar minimaal 100 uur ervaring te hebben onder leiding van een gecertificeerde grondzuigmachinist voordat hij deel mag nemen aan de opleiding. Uiteraard kan dit nog niet gelden voor de eerste cursisten, maar na 1 januari 2016 zal iedere cursist hier toch echt aan moeten voldoen. De geslaagde cursisten ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Inmiddels zijn er zo’n 25 bedrijven in Nederland in het bezit van een grondzuigwagen. Er zijn enorme verschillen in werkmethodieken. Grondzuigen is een veilige methode voor het vrijmaken van kabels en leidingen. Uiteraard is vakmanschap hierin bepalend.

Stichting Belangenvereniging Grondzuigen heeft inmiddels zo’n 20 leden, die als doel hebben om op een verantwoorde, veilige manier het grondzuigen naar een nog hoger niveau te brengen. Inmiddels is de Arbo-catalogus ook van toepassing op bedrijven die met vacuümwagens grondverzet verrichten.

SBG is van mening dat je met gezonde samenwerking verder kunt komen met een voor Nederland nog vaak te onbekende en onbeminde methodiek voor het schadeloos ontgraven bij kabels en leidingen. Ze vertrouwen erop dat opdrachtgevers erop toezien zijn dat er wordt gewerkt conform de Arbocatalogus grondzuigen, waarvan deze nieuwe opleiding een belangrijk onderdeel is.

No Responses

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *