Elektrische aandrijving voor alle modellen van Mercedes-Benz Vans

Mercedes-Benz Vans gaat van al zijn modellen een variant met elektrische aandrijving aanbieden. Het eerste model wordt de eVito. De eerste exemplaren worden in de tweede helft van 2018 in Duitsland afgeleverd. Andere modelreeksen volgen vanaf 2019. De toonaangevende bestelwagenfabrikant introduceerde zijn holistische electric vehicle-strategie tijdens de eDrive@VANs workshop in Berlijn. Daarbij lag de focus niet alleen op de elektrische bestelwagen, maar ook op een technologisch ecosysteem dat is toegespitst op de behoeften van de zakelijke gebruikers. Een holistische strategie op basis van vijf pijlers zorgt voor een innovatieve totaaloplossing die de gehele waardeketen omvat. Om dit te kunnen realiseren, werd tijdens de ontwikkeling ingezet op co-creatie met klanten, waarbij de strategische partners en hun branchekennis werden geïntegreerd in het ontwikkelingsproces. De nieuwe eVito is het eerste productiemodel dat is ontwikkeld volgens deze strategische benadering.

“We zijn ervan overtuigd dat elektrische aandrijflijnen een grote toegevoegde waarde hebben, met name bij inzet in de stad. De elektrificatie van onze bestelwagens is echter geen doel op zich. Qua rentabiliteit moeten deze varianten aan dezelfde eisen voldoen als bestelwagens met een conventionele aandrijflijn. Met ons eDrive@VANs-initiatief laten we zien dat alleen holistische mobiliteitsoplossingen die niet alleen betrekking hebben op de aandrijflijn een goede optie vormen voor onze zakelijke klanten. De eVito is het beginpunt en dit model krijgt navolging in de vorm van de nieuwe generatie Sprinter en de Citan”, aldus Volker Mornhinweg, directeur van Mercedes-Benz Vans.

Een bedrijfswagenvloot moet transporttaken op een competitieve en betaalbare manier kunnen uitvoeren – ongeacht het type aandrijflijn. Als elektrische aandrijflijnen qua kosten moeten kunnen wedijveren met de klassieke verbrandingsmotor, moeten alle financiële aspecten kloppen. En daarbij gaat het niet alleen om de aanschafprijs en de gebruikskosten; voor een laag kostenniveau is het ook van belang dat de laadinfrastructuur op orde is en de onderhoudskosten laag zijn.

Aantrekkelijk introductieprogramma voor de eVito
Mercedes-Benz Vans wil zijn bestelwagenmodellen de komende jaren gaan elektrificeren, waarbij de eVito de aftrap voor zijn rekening neemt; het tweede volledig elektrische productiemodel van Mercedes-Benz Vans na de Vito E-Cell uit 2010. De BeNeLux-marktintroductie volgt in 2019. Naast de eVito wordt in 2019 ook de eSprinter geïntroduceerd. Het modellengamma zal worden gecompleteerd door de Citan. De bestelwagenreeks met elektrische aandrijflijn speelt op deze manier in op zeer uiteenlopende vervoersbehoeften.

De elektrische mobiliteitsstrategie van Mercedes-Benz Vans is gebaseerd op vijf pijlers: een holistisch ecosysteem, branchekennis, winstgevendheid, co-creatie en technologieoverdracht:

Holistisch ecosysteem als aanvulling op de voertuigontwikkeling
Een kant-en-klaar elektrisch model dat op alle klantbehoeften moet inspelen, is geen oplossing voor de lange termijn. Daarom streeft Mercedes-Benz Vans naar totaaloplossingen die zijn toegesneden op de uiteenlopende klantenwensen. Doordat de specialisten van Mercedes-Benz Vans continu in gesprek gaan met klanten, is individuele toepassing van bedieningsconcepten mogelijk. Zo speelt het merk optimaal in op de behoeften in de verschillende sectoren, de vlootomvang en het rijprofiel alsmede de structurele randvoorwaarden voor het opzetten van een laadinfrastructuur bij de verschillende bedrijven. Zodoende krijgt de klant niet alleen advies op het gebied van de juiste bestelwagen en de branche-specifieke uitrustingsopties, maar wordt er in een vroeg stadium ook gekeken naar de toepassing van connectiviteitsoplossingen voor elektrovoertuigen alsmede naar financiering en mobiliteitsconcepten.

Dit ecosysteem omvat de volgende zaken:
-Een solide en intelligente laadinfrastructuur
-Connectiviteitsoplossingen voor de laadstatus, accu-actieradius en optimale routeplanning in real-time
-Advies: eVAN Ready App en TCO tool voor de analyse van het rijgedrag en de totale kosten
-Huurauto’s voor drukke periodes
-Een rijtrainingsprogramma toegespitst op elektrische voertuigen
-Het trainen van medewerkers is belangrijk om een efficiënt gebruik van de elektrische bestelwagen in de praktijk van alledag mogelijk te maken. Een passende rijstijl kan daarbij een positieve uitwerking hebben op de actieradius.

Een hoge mate van branchekennis
Als pionier op het gebied van elektrovoertuigen – de MB 100 bedrijfswagen werd halverwege de jaren ‘90 reeds aangedreven door een elektromotor – koppelt Mercedes-Benz Vans de kennis die in de afgelopen twee decennia is vergaard aan de enorme expertise die in de loop der jaren is opgedaan met de verkoop- en marketingactiviteiten. Bedrijfswagens moeten nog meer dan personenwagens zijn toegespitst op de specifieke behoeften van de gebruikers. Gebruikers uit tal van sectoren, zoals pakketbezorgers en personenvervoerders, hebben elk hun eigen wensen. Met de Vito (en vanaf 2019 de Sprinter) biedt Mercedes-Benz Vans veelzijdige en naar eigen inzicht aan te kleden elektromodellen aan die gedurende het aanschafproces specifiek kunnen worden afgestemd op de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De nieuwe eVito zal deze flexibiliteit direct vanaf de marktintroductie bieden.

Focus op een maximale rentabiliteit en een lage TCO
Wat operationele kosten (Total Cost of Ownership) betreft bevindt de nieuwkomer zich op hetzelfde niveau als een Vito met dieselmotor. De hogere aanschafprijs wordt gecompenseerd door de lagere energie- en onderhoudskosten en de lagere belastingen. Het is daarbij van belang dat de randvoorwaarden goed zijn, zoals een lage stroomprijs. De snelle ontwikkelingen op het gebied van accutechnologie zorgen ervoor dat elektrovoertuigen grote voordelen gaan bieden in commercieel opzicht en qua milieubelasting. Daarnaast zorgt de holistische aanpak en de beschikbaarheid van een compleet eDrive ecosysteem voor aanzienlijk lagere operationele kosten gedurende de levenscyclus. Het ecosysteem biedt kopers van een eVito aanzienlijke efficiencyvoordelen en heeft zodoende een grote toegevoegde waarde.

Co-creatie nieuwe focus tijdens ontwikkelingsfase
De elektrificatie van het productaanbod gaat vergezeld van een opvallende verandering in het ontwikkelingsproces: de co-creatie in samenwerking met klanten heeft daar de focus gekregen. Specifieke behoeften van strategische klanten, bijvoorbeeld logistiek dienstverlener Hermes, worden direct geïntegreerd in de continue doorontwikkeling van elektrische voertuigen en bijbehorende diensten. Hermes en Mercedes-Benz Vans hebben eerder dit jaar besloten samen te werken en gaan begin 2018 van start met een pilot in Hamburg en Stuttgart. Het elektrische wagenpark, dat wordt ingezet voor het bezorgen van pakketjes, wordt vervolgens verder uitgebreid naar andere steden en zal rond 2020 bestaan uit 1.500 elektrische Vito’s en Sprinters. Het strategische partnership voorziet tevens in samenwerking om een efficiënte laadinfrastructuur op te zetten bij Hermes’ logistieke centra, evenals IT-diensten voor een optimale aansturing van de elektrische vloot. Daarnaast wordt het volledige bezorgingsproces versneld door bijvoorbeeld geautomatiseerde laadruimtesystemen die het automatisch in- en uitladen van pakketten mogelijk maken.

Mercedes-Benz Vans werkt samen met zijn klanten om het innovatieproces op het gebied van eindleveringsoplossingen te bespoedigen. En niet alleen met het oog op de koerier en de pakketbezorgingsector. “De resultaten die voortkomen uit de gezamenlijke ontwikkeling met klanten voor eindleveringen kunnen worden gekopieerd naar andere sectoren. Uiteindelijk profiteren alle klanten van deze deling van kennis en technologie,” verklaart Mornhinweg.

Doorvertaalde expertise en technologie vanuit Daimler Group
De kernwaarden van Mercedes-Benz Vans komen ongeacht het type aandrijving tot uiting. Er mogen tenslotte ook in de toekomst geen compromissen gedaan worden op het gebied van ergonomie, comfort en algehele veiligheid. De auto moet daarnaast aantrekkelijk blijven voor bestuurders die hem dagelijks gebruiken. Om deze kerneigenschappen te waarborgen, bouwt Mercedes-Benz Vans op basis van bewezen voertuigconcepten en combineert het die met een compleet elektrische aandrijflijn die het merk in eigen huis ontwikkelt. Mercedes-Benz Vans profiteert daarbij van de omvangrijke technologische middelen van Daimler AG. Het gebruik van bewezen, volwassen modulaire elementen uit de ontwikkeling van personenauto’s garandeert eersteklas kwaliteit. Daimler investeert veel in elektrische mobiliteit en maakt systematisch gebruik van de synergiën tussen de auto- en bedrijfswagendivisies. Deutsche Accumotive – een Daimler-dochter uit Kamenz, nabij Dresden – levert de batterijen voor de eVito. Verschillende batterijlaadsystemen en batterijformaten vestigen nieuwe maatstaven in verbruik en kosten/baten-verhoudingen. Naast hoge investeringen in andere onderdelen van Daimler investeert Mercedes-Benz Vans de komende jaren nog eens 150 miljoen euro in de elektrificatie van zijn programma lichte bedrijfswagens.

eVito: zo’n 150 km aan actieradius, topsnelheid ca. 120 km/u, laadvermogen van ruim 1.000 kg, laadvolume tot 6,6 kuub
Dankzij een batterijcapaciteit van 41,4 kWh bedraagt de actieradius van de eVito zo’n 150 km. Zelfs onder ongunstige condities – bijvoorbeeld lage buitentemperaturen en een volle belading – heeft de eVito nog steeds een rijbereik van 100 km. De besteller in het middensegment is daarmee bij uitstek geschikt voor gebruik in de stad door bezorgdiensten, vertegenwoordigers en openbaarvervoerbedrijven. Het batterijpakket kan in ongeveer zes uur volledig worden opgeladen. Een vermogen van 84 kW en een maximumkoppel van 300 Newtonmeter staan borg voor pittige prestaties. Met het oog op topsnelheid kunnen klanten kiezen uit twee opties: een top van 80 km/u volstaat voor alle noden in de binnenstad en stedelijke gebieden, en bespaart en vergroot daarmee respectievelijk energie en het rijbereik. Wanneer een hogere topsnelheid wenselijk is, kunnen kopers een voorkeur aangeven voor een top van 120 km/u.

In eerste instantie is de eVito bestelbaar met een keuze uit twee wielbases. De versie met lange wielbasis meet 5.140 mm in lengte, terwijl de extra lange uitvoering 5.370 mm lang is. Het elektrische model onderstreept zijn geschiktheid voor dagelijks gebruik onder andere door een riante laadruimte. Hij kan een maximum laadvermogen van 1.073 kg aan en heeft een laadvolume van 6,6 kuub. De montage van het batterijpakket onder de auto draagt bij aan het compromisloze gebruik van de volledige laadinhoud. Het maximaal toegestane voertuiggewicht is vastgelegd op 3.200 kg.

Volgende mijlpaal in adVANce toekomststrategie
Mercedes-Benz Vans ontwikkelt zich op basis van de op de toekosmt gerichte adVANce strategie – die het merk in de herfst van 2016 lanceerde – van een pure autofabrikant tot een aanbieder van holistische mobiliteitsoplossingen. De strategische heroriëntatie is tevens een reactie op de nieuwe uitdagingen van huidige megatrends, zoals de verdere verstedelijking inclusief dichtslibbende verkeersaders in de stad, strengere eisen aan luchtkwaliteit en de vraag naar duurzame mobiliteit. Onder de adVANce-paraplu zal Mercedes-Benz Vans rond 2020 zo’n 500 miljoen euro hebben geïnvesteerd in onder meer de integratie van een breed aanbod aan connectiviteitsoplossingen in zijn bestelwagens, innovatieve hardwareoplossingen voor de lichte-bedrijfswagensector en nieuwe mobiliteitsconcepten.

No Responses

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *