Scania en Iveco gaan samenwerken in LNG-consortium

Een consortium met de naam BioLNG EuroNet heeft deze week aangekondigd de groei van LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor wegtransport in heel Europa te stimuleren. Dit doen ze door middel van nieuwe infrastructuur die moet zorgen voor succes op lange termijn en grootschalig gebruik van LNG.
Scania G410
De consortiumleden (Shell, Disa, Scania, Osomo en Iveco) zullen elk afzonderlijk activiteiten ontplooien met als doel 2.000 meer LNG-vrachtwagens op de weg, 39 LNG-tankstations en de bouw van een Bio-LNG-centrale in Nederland.
Iveco Stralis
De LNG-stations zullen deel uitmaken van een pan-Europees netwerk en worden gebouwd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. Deze stations bevinden zich op een afstand van ongeveer 400 km van elkaar langs de belangrijkste routes in het wegennetwerk van Spanje naar Oost-Polen.
Scania P340
“LNG is een steeds meer betaalbare brandstof voor het zware vervoer, waardoor het een steeds belangrijkere energiebron zal worden naarmate de transportsector zich ontwikkelt,” aldus István Kapitány, Executive Vice President bij Shell Retail. “Bij Shell streven we ernaar onze klanten meer koolstofarme energie te bieden en de nieuwe LNG-tankstations vormen een essentieel onderdeel van de puzzel. Ik hoop van harte dat in de komende jaren vele Europese chauffeurs gebruik zullen maken van dit belangrijke netwerk van stations.”
Iveco Stralis
De bio-LNG-centrale zal naar verwachting 3000 Mton/jaar Bio-LNG produceren en gebruik maken van biomethaan uit afval. Dit wordt aan eindgebruikers verkocht via het LNG-netwerk.
Scania G410
“Dit programma omvat vulstations, biobrandstofproductie en subsidies die allemaal noodzakelijk zijn voor innovatieve klanten om ondanks de extra initiële kosten te investeren in de vrachtwagens”, zegt Jonas Nordh, Director Sustainable Transport Solutions bij Scania. “Hoewel LNG (ongeveer 20 procent verminderde CO2-uistoot) tegenwoordig breder beschikbaar is, kan biogas (meer dan 90 procent verminderde CO2-uitstoot) in toenemende mate worden gemengd met het aardgas nu de productie van biogas stijgt.”
Iveco Stralis
BioLNG EuroNet heeft een ambitie om in de toekomst LNG als brandstof voor wegtransport in Europa nog verder uit te breiden.
Scania P340 XT
Over het project:

  • Het BioLNG EuroNet-project brengt grote spelers in de Europese markt samen: Shell, Disa, Osomo, Scania en Iveco. Deze projectpartners streven ernaar de Europese Unie te helpen bij de doelstelling om in 2030 60 procent minder CO2 uit te stoten, door de decarbonisering van zwaar wegtransport op het vasteland van Europa voor de lange termijn op gang te brengen.
  • De bio-LNG-faciliteit die in Nederland zal worden gebouwd, zal gemeentelijk afval inzamelen van supermarkten en restaurants en dit verwerken tot biogas. De technologie zal gebruik maken van nieuwe gepatenteerde membraanscheidingstechnologie die biologische LNG mogelijk maakt.
  • De geplande 2.000 nieuwe LNG-voertuigen voor zwaar transport worden geleased aan eindgebruikers door middel van concurrerende financierings- en vrachtvervoeroplossingen om de kosten ervan te verlagen. Alleen de extra kosten van zo’n LNG-voertuig vergeleken met een dieseltruck worden gefinancierd. De gemiddelde in aanmerking komende kosten voor elke LNG-vrachtwagen zijn gesteld op maximaal € 30.000.
  • De energiedichtheid van bio-LNG betekent dat vrachtwagens een grotere actieradius hebben, en dat er beter aan de behoeften van transportbedrijven kan worden voldaan, nu en in de toekomst. Vanwege het gebruik van industrieel organisch afval als energiebron zal de CO2-uitstoot veel minder zijn dan de CO2-uitstoot van traditionele brandstoffen. Bio-LNG is essentieel voor het bereiken van het langetermijndoel van verdere decarbonisering van de wegtransportsector in Europa in 2030. Bio-LNG elimineert nagenoeg zwavel en levert een vermindering van de uitstoot van NOx en fijnstof.
  • Er wordt verwacht dat elk lid van het BioLNG EuroNet-consortium 20 procent financiering van de EU ontvangt voor de kosten van zijn toegezegde plannen.
  • De EU-financiering die de leden van het BioLNG EuroNet-consortium ontvangen, valt onder de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility, CEF) voor de transportsector.
  • Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen definieert een gemeenschappelijk kader van maatregelen voor de uitrol van een infrastructuur van alternatieve brandstoffen in de Europese Unie en een verzachting van de milieueffecten van vervoer. Hierin worden minimale vereisten vastgesteld voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, waaronder LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (gecomprimeerd aardgas).
  • Reageer

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *