Beste Babette (deel 117) wat gaat er straks in de race gebeuren?

Redactionele disclaimer: de in deze column geventileerde meningen zijn die van Martha de Boer, en komen vaak niet overeen, of staan zelfs lijnrecht tegenover die van mij (Alex).


Beste Babette, maandag ging het werk tussen Diemen en Muiden weer verder *smiley die z’n mouwen opstroopt* lekker zwoegen en buffelen, het luie zweet eruit werken. Het rondje zelf is amper 5 kilometer lang, maar wat hadden we een lol dat laatste stuk in de zandbaan naar de shovel toe. Op de radio bleef het goed nieuws regenen, want na Pfizer en Moderna heeft nu ook Astra Zenika een vaccin tegen corona dat bijna de gehele testprocedure heeft doorstaan. Nog even de laatste formaliteiten afwachten, dan kunnen ze de markt gaan overspoelen *smiley die achter z’n oor krabt* en toch vraag ik me af hoe dat in minder dan een jaar ontwikkeld kan zijn. Belangrijker nog: hoe ze in minder dan een jaar de effecten en bijwerkingen voor langere termijn hebben kunnen zien. Waar Pfizer en Moderna zeggen dat hun vaccins voor 90 en 94 procent werken, daar zegt Astra Zenika dat het voor 70 tot wel 90 procent zou kunnen werken. Is die prik dan minder effectief, of zijn ze eerlijker? Sowieso is het afwachten hoe een vaccin werkt bij de individuele persoon. Van medicijnen is bekend dat de testgroepen vaak voor een heel groot deel uit gezonde mannen bestaan, in de leeftijd 18 tot 35 jaar. Als zo’n zelfde testgroep is gebruikt bij het ontwikkelen van de vaccins, dan weten we dus niet of het bij vrouwen ook zo goed aanslaat, want jawel, er zit wel degelijk verschil in de werking van het mannelijk en vrouwelijk lichaam. En hoe zal het reageren bij mannen en vrouwen boven de 40? Helpt het dan ook bij 65-plussers nog, de groep die nu bang in thuis-isolatie zit? Hoe zal het vaccin eigenlijk werken als je al een andere ziekte onder de leden hebt? Er zijn mensen die overlijden door de griepprik, omdat de weerstand al niet zo best was en ze zich daarom lieten inspuiten. Hoe zit dat met die 9 miljoen chronisch zieken in Nederland? Kunnen die het vaccin wel veilig gebruiken? En hoe zal het werken in combinatie met de medicijnen die ze al nemen? Om het positief af te sluiten, werd bekend gemaakt dat de overheid van alle 3 de aanbieders al miljoenen doses hebben besteld, dus het lijkt erop dat er straks genoeg prikken zijn voor iedereen.

Om nog even in de wereld van corona te blijven, was er ook nieuws over de scholen. De overheid had namelijk 360 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld, zodat schoolgebouwen een goed werkend ventilatiesysteem konden laten inbouwen. De pot is echter nog niet beschikbaar, want net als bij de kindertoeslagen word er nog gesteggeld welk ministerie dat bonnetje precies gaat oppakken. Ondertussen zijn er bijster weinig scholen die iets aan de ventilatie hebben gedaan. Er worden vooral ramen open gezet, en waar wat meer budget is, worden dekentjes met het logo van de school uitgedeeld, zodat kinderen geen last krijgen van bevriezingsverschijnselen. Word je moedeloos van die afwachtende houding van de scholen? Bedenk je dan dat de richtlijnen en minimale eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen, ook nog niet bekend zijn. Dus er is een kans dat je iets laat inbouwen, dat 15.000 tot 20.000 euro per lokaal kost, en dat het vervolgens net niet werkt zoals had gemoeten, en je geen 30% vergoeding krijgt van de overheid. Als je dat geld al hebt natuurlijk, want veel scholen zitten nogal krap bij kas, en dan zijn er ook al wat investeringen gedaan om dat thuiswerken mogelijk te maken. Ik kan me nog een bericht herinneren dat veel schoolgebouwen toe zijn aan een flinke renovatie of slopen en nieuw bouwen, maar dat het niet duidelijk is wie die rekening moet betalen, of dat wel duidelijk is wie die rekening moet betalen, maar dat die gemeente zelf ook amper de begroting rond kan breien en het dus nog maar even word uitgesteld. Waarom zou je 15.000 tot 20.000 euro per lokaal investeren in een gebouw dat binnen nu en een paar jaar toch helemaal uit elkaar word getrokken?
Ondertussen groeit het aantal besmettingen op scholen en in gezinnen met schoolgaande kinderen, zo horen we. Er gaan zelfs stemmen op om de kerstvakantie een week langer te laten duren, zodat er na de Kerst (waarbij de verwachting is dat mensen stiekem toch wel bij mekaar op visite gaan) nog 2 weken een soort van quarantaine is. Die week van geen-scholing of thuis-scholing komt nog eens bovenop de al opgelopen achterstanden. Dat er tekort geld is voor het onderhoud van de schoolgebouwen, was al een hele tijd bekend. Dat corona overdraagbaar is via de lucht, de adem of hoe je het wilt noemen, is sinds een aantal maanden ook al bekend. Je vraagt je af waarom de overheid wel de portemonnee wil trekken voor vaccins, die alles bij elkaar ook miljoenen kosten, maar dat ze ondertussen de jeugd en de gezinnen waar die in leven, laten stikken. Zeggen dat er geld is, dat in de praktijk nog niet beschikbaar is, voor een verbouwing waarvan ze nog niet willen zeggen waaraan die precies moet voldoen *smiley die zit te knarsetanden* *smiley die een witte bloes met lange mouwen aantrekt* als er nog iemand is die zich afvraagt waarom we geen kinderen willen: lees het stuk nog eens opnieuw.

Dinsdag ging het werk gewoon verder, het liep zo mooi dat we van 3 naar 4 auto’s gingen. De weegbrug had een kleine storing *smiley die zit te juichen in z’n tuigje* en omdat het kantoor van Weegbrug BV pas om half 9 open gaat, konden we tot de eerste schaft lekker doorrijden zonder over dat klotedrempeltje en de weegbrug te hoeven rijden. Na dat gedoe met die subsidie voor ventilatiesystemen gisteren, was er vandaag weer een subsidiepot in het nieuws, die voor de startende boeren. De overheid ziet blijkbaar ook de noodzaak is van jong bloed in een snel vergrijzende sector, maar er zijn zoveel haken en ogen in de voorwaarden verwerkt, dat tot nu toe slechts 2 jonge boeren zich hebben aangemeld voor de pot die 75 miljoen euro groot is. Natuurlijk wil de overheid zekerheid hebben, eer ze met geld gaan strooien. Natuurlijk moet het goed terecht komen, bij jonge boeren die het niet verbrassen maar een die een stevig bedrijf op poten zetten dat nog jarenlang vooruit kan. Vragen om hoeveel winst dat bedrijf gaat maken in de komende jaren, getuigt van totale onwetendheid wat er gaande is in de sector. Juist de crisis waar we nu in zitten, laat zien dat zoiets onmogelijk is. Je denkt dat je bedrijf wel tegen een stootje kan, een mindere oogst, een dierziekte, een paar slechte jaren zijn wel te overbruggen. Maar zo’n ongekend vreemde tijd als waar we nu in zitten *smiley die wegkruipt onder de dekens* een overheid die je opeens gaat bestraffen omdat er te weinig woningen zijn voor alle immigranten die diezelfde overheid graag naar dit land haalt, een overheid die lukraak gebieden als ‘natuur’ gaat bestempelen, zodat je opeens je bedrijf moet stopzetten of verplaatsen. Of je gaat biologisch, denk je alles goed te doen, zoals alle mensen op straat graag willen, zoals supermarkten het willen, op weg naar een planeet die gezonder is, gaat diezelfde supermarkt opeens goedkope meuk uit het oosten en zuiden van Europa importeren, en laat de consument jouw goedbedoelde maar opeens veel te dure spullen liggen *smiley die met z’n ogen rolt* winst op lange termijn? Je mag blij zijn dat je geen partner hoeft te zoeken die buiten het bedrijf aan het werk gaat, om zo de rekeningen nog te kunnen betalen. Het klonk zo mooi, maar het lijkt erop dat die subsidiepot vooral is bedoeld voor de show, om zieltjes te winnen voor de verkiezingen straks.

Ondertussen was er grote consternatie op het werk, want een meneer van de dierenambulance was op zoek naar een dode zwaan. Geen strakke spijkerbroek kon aan de haviksogen van de collega’s ontkomen, maar de grote witte vogel die al 2 dagen langs het slootkantje dobberde, was nog niemand opgevallen. De man heeft meerdere rondjes moeten rijden, ondanks mijn uitleg over waar hij zijn bus kon parkeren in de zandbaan, voordat hij de zwaan ongeveer had gevonden. Gelukkig wilde de kraanmachinist wel helpen om het beest op het droge te krijgen. Beetje overdreven? Niet met de heersende vogelgriep. Zoals minister De Jonge zei: testen testen testen! Gelukkig zijn het vooral schapen die verderop langs het dijkje grazen, hopelijk blijft de narigheid van besmetting en ruimen de pluimveehouders dit jaar zoveel mogelijk bespaard, want er zit een grens aan hoeveel tegenslag je kunt hebben *smiley die aan z’n kin krabt* als er toch nog wat over is van die subsidie voor jongeren, waarom dat niet aan volwassen boeren uitdelen, als extra steuntje in de rug?

Maar laten we niet teveel in negatieve berichtgeving blijven hangen, want tijdens de schaft kwam er een auto het pad op rijden bij de loswal, die behalve een goede sfeer ook smakelijke smoothies en heerlijke broodjes hamburger langs kwam brengen *smiley die zit te glunderen in z’n tuigje* wat een onverwacht leuke traktatie! *smiley die een kushandje doet* niemand wist waarom, maar het smaakte er niet minder om.

Woensdag mocht ik uitslapen. Beetje shoppen, zowel onlijn als oflijn. Nog wat in het huishouden gerommeld, en aan het eind van de middag de motor naar de garage gebracht, want het duurde even, maar eindelijk waren de laatste stukjes van het optiepakket ook binnen *smiley die zit te juichen in een leren jas* kan ik straks lekker de handvatverwarming aan zetten, als er nog eens een frisse maar droge zonnigdag opduikt deze winter.
Omdat jij met de andere chauffeur op de zaak was geëindigd, konden we in alle rust donderdag samen weer terug toeren naar Diemen. Was er gisteren iets met de kraan aan de hand, vandaag kwam er apart zand tevoorschijn uit de boot. Het leek een beetje gronderig, iets wat zo nu en dan gebeurd. Het zand kwam uit het IJsselmeer vandaan, de zandzuiger laat dan een grote buis tot op de bodem zakken en slurpt daarmee de mix van zand en water naar boven. Zoals het aan ons werd uitgelegd, ontstaat er dan een diep gat, aangezien er vaak op dezelfde plekken word gezogen omdat die voor een bepaalde tijd worden toegewezen aan de verschillende bedrijven. Op die manier heeft iedereen een eigen plekje, geen piratenacties en geen hinder voor de doorgaande vaarroutes of delen die zijn aangewezen als ‘natuur’. Om dat gat heen blijft dan een muur van zand en klei staan, die door de stroming nog wel eens wil inzakken, waardoor het gat waar gisteren nog mooi zand uit kwam, opeens een kleimengsel bevat. De uitvoerder was daar niet zo over te spreken, die zag het niet zitten om een mengsel van slibberig zand over het slibdepot uit te smeren, dus moesten we even flexibel zijn en eerst het depot bij de loswal leeg gaan rijden, tot de tweede boot de hoek om kwam met ander zand, en we die konden lossen.

Wat er ook op het werk gebeurt, van computerstoring tot niet-perfect zand, we kunnen altijd nog zeggen: gelukkig is het niet zo erg als in de politiek! De partij Forum voor Democratie was bijna onafgebroken in het nieuws. Er waren watsep-gesprekken onderschept waarin anti-semitische en nazi-achtige ‘grappen’ werden gemaakt, wat mij deed afvragen wat het verschil is tussen anti-semitisch, racistisch en discriminerend. Naar aanleiding van die gesprekken, de onderzoeken en tikken op de vingers die daarop volgden, ontstond er een sneeuwballetje dat al rollend van de berg af snel groeide en steeds meer vaart kreeg. De uil van Minerva, waar voorman Baudet nog aan refereerde tijdens een overwinningstoespraak na de verkiezingen, zat nog ergens halverwege de berg lekker in een boom van het uitzicht te genieten, en werd door de nietsontziende sneeuwbal meegesleurd. Jammer *smiley die diep zucht* niet zozeer dat er weer een partij uit elkaar valt door gerommel, dat zorgt juist voor minder keuzestress straks bij de verkiezingen. Vooral jammer dat hierdoor de interviews met mensen die aan het hoofd stonden van ministeries en instanties ten tijden van de kindertoeslagaffaire, minder aandacht kregen in het nieuws. Mensen hebben de toeslag in moeten ruilen voor grote schulden, iedereen is het er over eens dat zoiets nooit meer mag gebeuren, en wat zien we? Ministers en directieleden die met een snik in hun stem zeggen dat ze er buikpijn van hebben, terwijl ze ondertussen nooit hadden gezien wat voor effect de regels en de interpretatie daarvan hadden op Jan en Janneke met de Pet. Mensen konden zich dingen niet herinneren, er waren smsjes verstuurd die zelfs met de uitleg van Rutte erbij niet konden verklaren wat die zogenaamde Rutte-doctrine nou precies inhield. Er waren geen actieve herinneringen aan, er was over artikelen heen gelezen, er werden straatjes schoongeveegd en naar andere ministeries en instanties gewezen, want zij hadden dit moeten doen of dat moeten betalen *smiley met tranen in z’n ogen* het voldeed aan alle stereotypes die we hebben over de politiek: zakkenvullers die geen verantwoording durven te nemen voor hun daden. Misschien ook maar beter dat er weinig aandacht voor was, want die hele affaire is nog veel schadelijker voor het imago van de politiek en de politieke instanties zoals de belastingdienst, dan het gerommel bij een enkele partij.

Vrijdag gingen we ongestoord verder in het rondje Diemen – Muiden, ondanks dat het Black Friday was. De dag waarop mensen met veel korting spullen kunnen kopen waarvan sinds begin oktober de prijs stiekem al een beetje is verhoogd. Racisme is helemaal uit natuurlijk, maar Black Friday mag nog wel zwart genoemd worden. Niet vanwege de kleur die veel koopjesjagers in Amerika hebben (waar deze mooie traditie vandaan komt), maar omdat dit de periode is dat winkeliers van rode naar zwarte cijfers gaan. De eerste maanden zijn ze aan het werk om de vaste lasten te kunnen betalen, vanaf nu gaan ze dan eindelijk winst maken. Daarom mogen in deze context de woorden ‘rood’ en ‘zwart’ gewoon genoemd worden. Er is gelukkig ook een tegenbeweging gaande. Want dingen verkopen voor de laagste prijs, hangt vaak samen met onderbetaald personeel, zware milieubelasting en kinderarbeid. Volgens de deskundigen op de radio zijn er daarom steeds meer mensen die juist niets kopen, of alleen tweedehands spullen. Het enige wat ik die dag kocht, was een portie kibbeling *smiley die smakkend z’n trogje leeg slobbert* na 2 weken is er op dit werk ook al een mooie traditie ontstaan: terwijl de ene loswalmedewerker de boot leeg maakt, gaat de ander naar de visboer even verderop, om voor het vaste clubje een gezond vissie te halen. Om de dag af te sluiten, mochten we net als afgelopen dinsdag nog even een vrachtje zand meenemen. Dinsdag stonden volgens de telefonische aanwijzingen van de uitvoerder naast een trekker te kiepen, midden in nieuwbouwwijk. Vandaag was de laatste vracht bij een boer op het erf, geen trekker gezien, wel heel veel kinderen die op fietsen zonder lichten maar met fijne reflectiestickers ademloos stonden te kijken hoe wij tijdens het kiepen de boom meteen even snoeiden. Je weet dat het onderwijs hard achteruit gaat, wanneer je uit een MAN stapt en de jongetjes zeggen “wauw wat een mooie vrachtwagen!”.

Zaterdag eerst maar eens uitslapen. Boodschappen doen, de motor weer ophalen bij de garage *smiley die zit te glunderen in z’n tuigje* lekker met de extra lampen en de handvatverwarming aan terug naar huis rijden. Kouwe poten in de motorlaarzen, maar de tengels bleven wel mooi op temperatuur. Daarna snel weer terug op de bank, want dit weekend is er weer een Formule 1 race. De laatste 3 zijn nog even snel achter elkaar geplakt, dus volgende weekenden moeten we ook weer op de bank zitten *smiley die knipoogt* he… vervelend… Dit weekend word er in Bahrein gereden, voor ons ’s middags, voor de coureurs is het avond, met alle verlichting aan lijkt het ook gewoon overdag. Tijdens de training werd er gereden met de nieuwe banden voor volgend jaar, die reden minder lekker, waren zwaarder en op een rondje een seconde langzamer, geen succes dus. Van de andere kant: als iedereen precies een seconde langzamer is, blijft de uitslag van de wedstrijd nog steeds hetzelfde. Er waren een paar uitglijders, want grind en vooral gras is er niet te vinden rondom het in de woestijn gelegen circuit, glad beton of met haarlak bespoten zand des te meer. Albon maakte de grootste klapper en schreef tijdens de tweede vrije training zijn auto af. Rode vlag natuurlijk, de auto moest weg getakeld worden. Nadat de brokstukken waren opgeveegd, kwamen zowel de coureurs als een zwerfhond de baan op, even rustig rijden tot de hond zelf het gat in het hek had gevonden, daarna kon het gas er weer op.

Bij de derde training waren er geen grote crashes. Gasly maakte een uitglijder op dezelfde plek als Albon, maar wist dankzij de les van gisteren zijn auto wel uit de bandenstapels te houden. Voordat de kwalificatie begon was er goed nieuws over de hond: ze was gevangen, het bleek een teefje te zijn, er word nog een grappige naam bedacht en ze is naar een opvang gebracht om geadopteerd te worden. Daar staan de mensen natuurlijk voor in de rij, een huisdier met zo’n verhaal! Hopelijk komt er wat aandacht en vooral geld naar de opvang toe, zodat ze meer honden kunnen vangen en steriliseren danwel castreren danwel een laatste spuitje geven, anders komen er straks weer vliegtuigladingen vol met zwerfhonden naar onze asiels toe, terwijl we hier al genoeg honden hebben. Nu niet zeggen dat ik kil en harteloos ben, want waar in Nederland zo’n beetje elke hond wel een baas en een chip heeft, zijn er daar veel zwerfhonden, zo werd er verteld. Veroorzaken overlast, brengen ziektes over, zijn niet altijd even gezond omdat er niet op elke straathoek hondenvoer word uitgedeeld, dus zorg er dan in ieder geval voor dat ze niet teveel voortplanten en het aantal maar blijft doorgroeien.

Oja, de kwalificatie natuurlijk: in de eerste ronde waren Latifi, Grosjean, Magnussen, Räikkönen en Giovinazzi de langzaamste. In de tweede ronde spinde Sainz, waarna hij niet meer weg kwam, het leek erop dat de achterwielen waren geblokkeerd, iets met een vastgelopen versnellingsbak ofzo? Rode vlag, want hij stond pal in een uitloopzone en moest ook weg getakeld worden. Niet verrassend dus dat Sainz als laatste eindigde in deze ronde, met voor hem Russell, Stroll, Leclerc en Vettel. De derde ronde had geen technische mankementen of loslopende honden. Hamilton was de snelste, voor zijn teamgenoot Bottas. Verstappen pakte de derde tijd met het positieve bericht dat hij dan wel aan de schone kant zou starten, schuin achter hem stond zijn teamgenoot Albon, waarvan de auto weer netjes was opgebouwd. Daarachter Perez, Ricciardo, Ocon, Gasly, Norris en Kvyat.

Wat de definitieve startopstelling wordt, zullen we straks in de voorbeschouwing wel horen, mogelijk zijn er hier en daar wat straffen uitgedeeld voor het vervangen van onderdelen. Of het niet werken van veiligheidssystemen, want de auto van Sainz moet ergens een knopje hebben waardoor de wielen wel kunnen draaien, zodat marshalls de auto aan de kant kunnen rollen, zelfs wanneer de bak is vastgelopen. Maar er moest een verreiker aan te pas komen om de auto van de baan te krijgen, dus daar zit mogelijk ook nog een strafje aan vast. We gaan het straks allemaal zien. Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne zonnigdag, ondanks het was grijze uitzicht buiten, en pas op wanneer je vanavond en/of morgenochtend de weg op gaat, er is gladheid voorspeld *smiley die in z’n handen wrijft* mogelijk de eerste strooibeurt van dit seizoen.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *