Niek Dijkstra overgenomen door Kooy Makkum

Volvo FH 4th gen
Eigenlijk wilde ik, na de recente aanschaf van een aantal Iveco S-Ways, een zevenmerker artikel maken over Niek Dijkstra. Echter, vandaag werden de medewerkers, klanten en relaties ingelicht over de overname van het bedrijf door Kooy Transport.
Scania G440
De overname is bewerkstelligd om de continuïteit van Niek Dijkstra Transport richting de toekomst te kunnen waarborgen. We staan met z’n allen aan de vooravond van de energietransitie, toenemende regelgeving en veiligheidsmaatregelen waarbij schaalvergroting de sleutel is om daar succesvol in te zijn. Na het samenvoegen van beide bedrijven ontstaat er een sterk collectief met meer dan 100
trekkende eenheden waarbij dit volgens beide partijen mogelijk is.
Volvo FH 4th gen
Telde Niek Dijkstra Transport vijf jaar geleden nog 25 trekkende eenheden, inmiddels is dat anno 2024 gegroeid naar 70 personeelsleden en 55 stuks trekkend materieel. Dit hebben ze samen met onze ploeg zeer gemotiveerde mensen bewerkstelligd en daar hopen ze nog lang mee door te gaan alleen dan onder de naam van Kooy Transport.
Scania G450
Kooy Transport is een familiebedrijf opgericht in 1932 in Makkum en sinds de jaren 70 actief in het containertransport. Kooy Transport haar wagenpark staat grotendeels in Rotterdam gestationeerd, met als Niek Dijkstra is er ook een kantoor in Heerenveen. Kooy koesterde al lang de wens om uit te bereiden met een vestiging in het noorden. Toen deze kans voorbijkwam was dit een uitgelezen mogelijkheid om de schaalvergroting in te zetten en de gewenste hub in Heerenveen toe te voegen aan de bestaande activiteiten.
DAF XF Euro 6
Na de samenvoeging heeft Kooy Transport met standplaats Rotterdam en Heerenveen volgens eigen zeggen een perfecte dekking als het gaat om containertransport in Nederland. Hiermee kunnen ze de havens van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Bremen, Hamburg en de railterminals in Duisburg en Tilburg perfect bedienen. Daarnaast kan er direct een efficiëntieslag gemaakt worden als het gaat om de planning en kan er sneller geschakeld worden door de avondpendels naar Heerenveen. Het inzetten op automatisering en kijken naar de energietransitie de komende jaren zijn een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen met als inzet het realiseren van pendels met elektrische trucks. Dit kan alleen maar met de ingezette schaalvergroting.
Jumbo Helmond oplegger
Grootvader Liekele Dijkstra, geboren in Harkema en als kind in Buitenpost komen wonen, legde in 1894 de basis voor het transportbedrijf. Hij vervoerde modder met een praam en toen daarna een motorschip in de vaart kwam werden daar producten als meel, vee en bouwmaterialen aan toegevoegd. Onder de naam L.W. Dijkstra werden, naast een handel in aardappelen en brandstoffen, ook geregelde diensten onderhouden van Buitenpost op Dokkum, Leeuwarden en Groningen. Zoon Wiebe zette het bedrijf voort onder de naam W.L. Dijkstra Transportbedrijf. Naast het motorschip “Twee Gebroeders”, waarop hij met zijn broer Douwe voer, werd er ook met paard en wagen en een vrachtauto gereden. Agrarische producten vormden de hoofdmoot waaronder veevoeders en vee.
Volvo FH 4th gen
Nieuw was het vervoer van zeecontainers waarmee in 1985 een begin werd gemaakt met een dienst tussen Buitenpost en Rotterdam. Vervoer dat na een moeizame en bescheiden start uit zou groeien tot de belangrijkste activiteit van het transportbedrijf. Als vestigingsplaats vormde Buitenpost in toenemende mate een probleem vanwege de ligging daar in een woonwijk en de beperkte op- en overslagfaciliteiten voor containers. Reden waarom in 2010 werd gekozen voor het centraler gelegen Heerenveen, nadat eerder Kootstertille en Drachten waren afgevallen. Vanaf 1 januari 2008 leidt Jan Dijkstra, achterkleinzoon van stichter Liekele Dijkstra en Nieks jongste zoon, de onderneming, die als Niek Dijkstra Transport B.V. zetelt in Heerenveen en in Rotterdam TCS (Trans Container Services) exploiteert.
Scania G440
DAF XF Euro 6
Renault T-serie
Renault T-serie
Scania 143 Streamline

2 Comments

  1. Lucas Ensing 20 april 2024 Reply
  2. Kor 20 april 2024 Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *