Pieter Leistra hat de Corsa B’s hast kompleet mei de Twister

Pieter Leistra: “R&R Kupfer., (een Dutse firma) betocht dit concept, en lei de opdracht by Opeldealer “Van Twist” ut Dordrecht. Die bouwde de Corsa’s om tot de ‘Twist’er….
Elke Opeldealer koe se leverje, mar se waarden allegearre bouwd by Van Twist yn Dordrecht.
Dit gebeurde mei nije auto’s, mar ast self ol een B Corsa hiedest, koedest die ek alsnog ombouwe litte.
Toch wie dat gjin kleinigheid, de ombouw kosse toen der tiid ol 8950 goene !
Hoevolle at der uteindelik makke binne is net bekend, mar it skynt dat neffens de gegevens fan de RDW der nog san 11 mei APK rounride op de Nederloanske dyken.
Miskien stjit der jir en der nog ris 1 yn een hokje te wachtsjen, mar der sille noait heel volle mear weaze.
Apart is se seker. Haha.
Sa at ik ol sei, de 3 doars, 5 doars, 4 doars sedan, en de Combo hy ik ol hoan, en der kin de Twister no ek by.
Enkel de station nog……

En ja, dit is deselde Van Twist wêr at yn de leste rige Transmobiels in grut ferfolgartikel oer yn stie!

No Responses

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *