DAF 400 ~ Gemeente Dantumadeel

DAF 400Eén van de lichtere voertuigen die De Groot af heeft geleverd was deze DAF 400 voor gemeente Dantumadeel. Van wikipedia:

“Dantumadeel wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1242. In die tijd was Dantumadeel, of Donthmadeil, zoals het toen bekendstond, een deel van het district Winninghe, het noordelijke gedeelte van Oostergo. De toenmalige Grietenij Dantumadeel werd bestuurd door een grietman die in Rinsumageest en Dantumawoude zetelde. Tot 1881 was Rinsumageest de hoofdplaats van Dantumadeel.

Friesland is in de loop der eeuwen verschillende malen toneel geweest van strijd om de macht. Einde van de 15e eeuw, begin 16e eeuw woedde de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers. Dantumadeel kwam korte tijd onder het gezag van Albert III van Saksen. Hij stelde een baljuw aan in Dokkum die ook Dantumadeel bestuurde. Die situatie duurde niet lang en de grietmannen keerden weer terug. Later werd Friesland betrokken in de strijd tussen hertog Karel van Gelre en de Bourgondische keizer Karel V. In 1515 was er namens beide heersers een grietman in Dantumadeel.DAF 400Pas bij de gemeentewet van 1851 werden de grietenijen afgeschaft en werden gemeenten, met aan het hoofd een burgemeester.

In de loop der tijd is het gebied van Dantumadeel verschillende malen aangepast. Al in 1350 scheidde gebied rond Kollum, Oostbroekland, zich af en werd Kollumerland. Dokkum annexeerde verschillende malen gedeelten van Dantumadeel, zodat het kon uitbreiden. Bij een gemeentelijke herindeling per 1 mei 1984 gingen de plaatsen Birdaard en Janum over naar de gemeente Ferwerderadeel.

De gemeente Dantumadiel is per 1 januari 2015 ambtelijk gefuseerd met drie andere gemeenten in Noordoost-Friesland; Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. De samenwerking zal voor 1 april 2016 worden geëvalueerd, waarna een bestuurlijke fusie in 2018 of 2019 mogelijk de volgende stap is.

Bekende Dantumadelers zijn Sipke Jan Bousema (1976), Tineke Huizinga (1960), en Syb van der Ploeg (1966)

De dorpen van Dantumadeel: Broeksterwoude · Damwoude · De Valom · Driesum · Rinsumageest · Roodkerk · Sijbrandahuis · Veenwouden · Veenwoudsterwal · Wouterswoude · Zwaagwesteinde”DAF 400

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *