Brandweer ondertekent raamcontract voor Mercedes-Benz bestellers


Mercedes-Benz Sprinter
Onder de noemer Landelijke Aanbesteding Dienstvoertuigen Brandweer heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een landelijke aanbesteding georganiseerd. Deze gecentraliseerde opzet voor de aanschaf van nieuwe dienstvoertuigen garandeert een rechtmatig en efficiënt inkoopproces. Voor het perceel bestelwagens ten behoeve van logistiek en personenvervoer viel de keuze op Mercedes-Benz voor de levering van zo’n 400 Mercedes-Benz Citans, Vito’s en Sprinters in de komende vier jaren. Het overgrote deel van deze voertuigen komt in dienst van de veiligheidsregio’s.
Mercedes-Benz Sprinter
Op 7 oktober werd tijdens het jaarlijkse brandweercongres in Enschede het aanbestedingsproces afgerond met het afsluiten van de raamovereenkomst voor de levering van de circa 400 Mercedes-Benz bestelwagens in vier jaar tijd. De heer Anton Slofstra, voorzitter van de stuurgroep Aanbesteding Dienstvoertuigen, ondertekende de overeenkomst namens Brandweer Nederland, terwijl Jorus Vos, Managing Director van Mercedes-Benz Vans BeNeLux, de aanschaf met een tweede handtekening bekrachtigde.
Mercedes-Benz Vito
De vele aanwezige medewerkers van de brandweer kregen tijdens het congres de gelegenheid om nader kennis te maken met de aan te schaffen Mercedes-Benz dienstvoertuigen.
Mercedes-Benz Citan
De keuze van Brandweer Nederland voor Mercedes-Benz is gebaseerd op diverse criteria, zoals de specifieke eigenschappen van de diverse modellen en de professionele dealerorganisatie van Mercedes-Benz. Dat laatste facet is belangrijk, omdat het dealernetwerk ervoor zal zorgen dat de voertuigen voortdurend inzetbaar zijn, zonder onnodig tijdverlies bij reparatie en onderhoud.
Mercedes-Benz Citan
In totaal deden 24 veiligheidsregio’s en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) mee met de aanbesteding voor de aanschaf van de dienstvoertuigen. De veiligheidsregio’s bepalen bij het bestellen zelf welk Mercedes-Benz voertuig ze nodig hebben, en in welke uitvoering. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio’s met veel relevante en praktische kennis, onder andere op het gebied van het verwerven en beheren van materieel en projectmanagement.
Mercedes-Benz Vito
Speciale uitvoering en uitrusting
De voertuigen worden compleet met de optische en akoestische signalering van het merk Hänsch en met de brandweerstriping geleverd. Deze opbouw wordt in opdracht van Mercedes-Benz Nederland verzorgd door de firma Visser in Leeuwarden. Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie als innovatieve producent van onder andere kwalitatief hoogwaardige hulpverleningsvoertuigen op maat.
Mercedes-Benz Sprinter
Jorus Vos, Managing Director Vans BeNeLux, toonde zich niet alleen verheugd over de keuze voor de Citan, Vito en Sprinter door de regio’s, maar was ook trots. Hij verklaarde tijdens het brandweercongres na de ondertekening: “Als een organisatie als de brandweer – die bovengemiddelde eisen stelt aan voertuigen – kiest voor onze producten, dan zegt dat het nodige over de kwaliteit en de eigenschappen van onze bestelwagens. Bij de brandweer geldt dat iedere seconde telt wanneer de voertuigen worden ingezet. Bovendien moeten ze betrouwbaar en altijd inzetbaar zijn. Daarbij zullen de Van ProCenters, het unieke serviceconcept van Mercedes-Benz Vans, een belangrijke rol spelen. Aan ons is nu de taak om de 400 voertuigen de komende vier jaar tijdig en volledig toegerust bij de diverse brandweerkorpsen voor de deur te zetten.”
Mercedes-Benz Sprinter

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *