Netras blogposts geschreven door Alex

Netras in het wild

Eén keer in mijn leven heb ik een Netras ‘in het wild’ gezien, dat was op 7 oktober 2008. Van Oers had dit exemplaar naar het tankstation bij brugrestaurant ‘Den Ruygen Hoek’ over de A4 toe gestuurd om het tankstation aldaar te …