Renault Premium blogposts geschreven door Alex

Renault Premiums voor veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zet zich in voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie is een gemeenschappelijke regeling van de dertien Zeeuwse gemeenten en omvat brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, rampenbestrijding & crisisbeheersing …