Renault Premiums voor veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zet zich in voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie is een gemeenschappelijke regeling van de dertien Zeeuwse gemeenten en omvat brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, rampenbestrijding & crisisbeheersing en bevolkingszorg. Haar activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. De organisatie is onlangs overgegaan tot de aanschaf van een Renault Premium 410.19T, een watertank/schuimtankwagen-combinatie. De levering is gedaan door Garage Groosman uit Sas van Gent.

Henk Overeem is medewerker operationele voorbereiding Materieel, Techniek en Logistiek. “De nieuwe aanschaf betreft een tweede Renault truck in het wagenpark. Wij hebben bewust voor dit type gekozen, omdat deze truck beschikt over een automatisch schakelende versnellingsbak die goed functioneert in combinatie met het transport van vloeistoffen en de gunstige aanschafprijs. De nieuwe truck zullen we vooral gaan inzetten bij het transporteren van een Renders X-steering tankoplegger met daarop een tankcontainer, die een inhoud heeft van 26.000 liter schuimvormend middel.”

VRZ werkt nauw samen met de dertien Zeeuwse gemeenten, Politie Zeeland / West-Brabant, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Defensie, zorginstellingen en vele andere partners op het gebied van veiligheid. Op het moment dat er een ramp of een grootschalig ongeval is, moeten deze partners in bijzondere omstandigheden in multidisciplinair verband gezamenlijk optrekken. De missie van VRZ is dan ook ‘Samen sterk voor veilig Zeeland’.

De watertank/schuimtankwagen-combinatie is aangeschaft in het kader van het project ‘Deltawateren’. Hierin werkt VRZ samen met haar partners op het gebied van incidentbestrijding (zoals scheepsbranden) op en rond de vele wateren die Zeeland rijk is. Binnen het project wordt een ‘schuimpool’ opgericht met een aantal bedrijven in het havengebied van Terneuzen en Vlissingen-Oost. De schuimpool wordt ingezet bijvoorbeeld ter voorkoming en bestrijding van plasbranden op het water, ten gevolge van het vrijkomen van brandbare vloeistoffen. Daarnaast kan de schuimpool worden ingezet bij de bestrijding van grote industriële branden in het havengebied.

Veiligheidsregio Zeeland verbindt, coördineert en faciliteert zodat alle partners elkaar weten te vinden als dit nodig is. Henk Overeem: “Snelheid is bij onze werkzaamheden een belangrijk gegeven, we moeten voor 100% kunnen rekenen op ons wagenpark. Het eerste voertuig van Renault Trucks heeft ons veel vertrouwen gegeven en die ervaring heeft een belangrijke rol gespeeld in de overweging bij de aanschaf van deze nieuwe watertank/schuimtankwagen-combinatie. De goede en snelle service die we genieten tegen een marktconforme prijs heeft de beslissing een stuk gemakkelijker gemaakt.”

No Responses

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *