Ambulancebus voor GGB Noord Nederland

Van Hool A330
Vanmiddag werd op Groningen Airport te Eelde de Ambulancebus gepresenteerd, naar Canadees voorbeeld. Het is dat ik hem al in opbouw had zien staan, anders had ik gedacht dat het een grap was. Het gaat hier om een tweedehands aangeschafte Van Hool A330, die door Visser, Wensink en Hartman is aangepast naar ‘ambulance‘ met zes behandelplekken. Als wereldprimeur is er de computer achterin de bus, die alle zes plekken tegelijk aan het monitoren is.
Van Hool A330
De onthulling werd verzorgd door Cees Bijl, die ooit zijn burgemeesterscarrière in Leeuwarderadeel begon. Was fijn te horen dat hij nog steeds Frysk spreekt. Hij deed het in de jaren ’90 in ieder geval stukken beter dan onze huidige burgemeester, maar goed, daarom is hij nu ook gepromoveerd naar burgemeester van Emmen.

Zijn eerste leven had de in 2003 in België gebouwde bus bij de BBA in Brabant, waar hij wagenparknummer 158 droeg.Van Hool A330
Het persbericht: Op vrijdag 1 april vanaf 14.00 uur presenteert de heer C. Bijl op Groningen Airport Eelde als portefeuillehouder GHOR van het Veiligheidsberaad namens de drie noordelijke Regionale Ambulancevoorzieningen de nieuwe ambulancebus voor Noord Nederland. Met deze bus kan de GGB organisatie (Grootschalige Geneeskundige Bijstand) in het geval van een calamiteit snel mobiele behandelplaatsen op de plek van het incident realiseren.< Van Hool A330
Dit jaar zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland voor de opgeschaalde zorg overgegaan op de nieuwe GGB organisatie. De uitgangspunten zijn erop gericht om bij een calamiteit de slachtoffers zo snel mogelijk aan te bieden aan de ziekenhuizen in de regio. Landelijk zijn er richtlijnen opgesteld om dit binnen een bepaalde tijd voor een bepaalde hoeveelheid slachtoffers te realiseren.
Van Hool A330
Een oefening heeft vorig najaar aangetoond dat deze richtlijnen voor Noord Nederland niet voldoen, We hebben hier meer landelijk gebied, grotere afstanden en minder ziekenhuiscapaciteit. De ambulances moeten patiënten steeds verder weg brengen en nieuwe ambulances moeten van steeds verder komen.
Van Hool A330
Daarom hebben de drie samenwerkende RAV’en besloten om de hulpverlening in het noorden sneller op te schalen – dus eerder, meer ambulances te sturen – en meer capaciteit te realiseren om bij een calamiteit slachtoffers ter plekke te kunnen behandelen. Hiervoor hebben zij een tweedehands lijnbus aangekocht. Deze is vervolgens bij ambulancebouwer Visser in Leeuwarden omgebouwd en als ambulancebus ingericht. Door bij een calamiteit in Noord Nederland eerder meer ambulances te sturen en snel mobiele behandelcapaciteit te realiseren, kan de nieuwe GGB organisatie ook in het noorden een adequater niveau van opgeschaalde zorg leveren.
Van Hool A330
Op vrijdag 1 april onthult de heer C. Bijl als portefeuillehouder GHOR van het Veiligheidsberaad en voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe mede namens zijn collega’s van de veiligheidsregio’s Friesland en Groningen en de drie noordelijke Regionale Ambulancevoorzieningen deze nieuwe ambulancebus. Het programma vindt plaats op Groningen Airport Eelde, waar de bus wordt gestationeerd.

Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330Van Hool A330

No Responses

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *